Centraal Bureau Genealogie - Indisch onderzoek

De informatie hieronder is een copie van de nu defuncte webpagine http://www.cbg.nl/Uitgever/uindisch.htm, die het laatst gewijzigd was op 27-10-98. De links zijn verwijderd. De inhoud kan door copy-right beschermd zijn en is niet geverifieerd.

logo cbg

Indisch onderzoek

IndiŽn u op zoek bent naar familiegegevens uit Nederlandsch-IndiŽ is het van belang het volgende te weten. De meeste bronnen voor genealogisch onderzoek zijn na de onafhankelijkheidsverklaring in IndonesiŽ gebleven, zoals bijvoorbeeld de akten van de burgerlijke stand, de meeste doop-, trouw-, en begraafregistersen het notarieel archief. Bovendien zult u ontdekken dat de meeste bronnen betrekking hebben op de Europese inwoners van Nederlandsch-IndiŽ. Rekening houdend met deze manco's kan Indisch onderzoek echter heel interessant blijken. Het nu volgende geeft een overzicht van de mogelijkheden die het CBG u biedt. Veel succes!

Fase 1

Raadpleeg eerst de eventuele familiedossiers, literatuur en advertenties op studiezaal I. Dien ook eens een aanvraag in naar persoonskaarten.

Fase 2

Het onderzoek kunt u voortzetten aan de hand van de volgende basiscollecties:

 • Collectie Indische fiches, verzameling van gegevens van de burgerlijke stand, gepubliceerd in de Regerings Almanak van Nederlands-IndiŽ (1814-1923). De gegevens zijn in periodes alfabetisch op familienaam gerangschikt.
 • Collectie Bloys van Treslong Prins, verzameling van allerhande gegevens uit Indische archieven, berustende bij het Arsip Nasional di Republik Indonesia:

  Jalan Ampera Raya
  Cilandak Timur
  Jakarta 12560
  Fax (021) 7805812
  Indonesia

  De fiches zijn doorlopend alfabetisch op familienaam gerangschikt en bevinden zich in de laden 104-114.
 • Familieadvertenties Javasche Courant (1810-1875). Alfabetisch op familienaam.
 • P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java (Batavia 1934-1939) 4 dln.
 • De Indische Navorscher, 1-7 (Batavia 1934-1941).
 • De Indische Navorscher, 1- ('s-Gravenhage 1988-).
 • Indische Genealogische Gegevens, 1-19 ('s-Gravenhage 1973-1982).

Fase 3

Deze fase vergt iets meer van uw inventiviteit en doorzettingsvermogen, maar is zeker de moeite waard. Hier volgt slechts een greep uit de mogelijkheden.

Algemeen

 • Doop-, trouw- en begraafregisters bevatten gegevens omtrent geboorte, huwelijk en overlijden uit de periode voor 1828. De burgerlijke stand werd in IndiŽ namelijk in 1828 ingevoerd. Het CBG bezit een aantal van deze doop-, trouw- en begraafregisters op microfiches.
 • Testamenten in Ned.-IndiŽ verleden 1700-1795. Het betreft een index op microfiches  van testamenten die zich in het Algemeen Rijksarchief (A.R.A.) bevinden. Ook bij het A.R.A. is een index op deze testamenten aanwezig (nummer toegang 1.04.14). De testamenten zelf kunnen aldaar worden aangevraagd.

Ambtenaren

 • Stamboeken ambtenaren 19e en 20e eeuw. Alvorens u hier gebruik van kunt maken dient u de eveneens op microfiches aanwezige index te raadplegen.
 • Conduite-staten ambtenaren 1875-1896. Op microfiches met indices.
 • Personeelsdossiers van vier Spoorwegmaatschappijen 1880-1965. Het betreft hier een index aan de hand waarvan u de dossiers kunt aanvragen bij het A.R.A. (nummer toegang 2.20.15).
 • Weduwepensioenen 1815-1936. Het gaat om weduwen van zowel ambtenaren als militairen die naar Europa zijn gekomen. De registers plus index bevinden zich op microfiches.

Militairen K.N.I.L.

 • Stamboeken officieren K.N.I.L. 1830-1910. Index plus stamboekinschrijvingen op microfiches. De stamboekinschrijvingen gaan aan de index vooraf.
 • Stamboeken K.N.I.L. militairen 1815-1898. Deze stamboeken berusten bij het A.R.A. en zijn alleen te gebruiken wanneer u op zoek bent naar een militair die in Nederland is aangenomen. U dient dan wel de naam van het schip te weten waarmee de betrokkene naar IndiŽ is gegaan en de vertrekdatum. Dit is te achterhalen via de registers van het Algemeen Werfdepot te Harderwijk.
 • 'Stamboeken' K.N.I.L. die voorheen berustten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nu ter inzage bij het A.R.A. Het nummer van de toegang aldaar is 2.10.50. Het betreffen zowel stamboeken als pensioenregisters van officieren en manschappen, aangenomen in Nederland en Ned.-IndiŽ. De stukken zijn tot 1940 openbaar. Het CBG beschikt over een index op microfiches.
 • Weduwepensioenen 1815-1936, zie ambtenaren.
 • Literatuur:
  • M.P. Bossenbroek, Van Holland naar IndiŽ: Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indisch leger 1815-1909 (Amsterdam, Dieren 1986).
  • M.P. Bossenbroek, Volk voor IndiŽ - De werving van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale dienst, 1814-1909 (Amsterdam 1992).
  • A.A. Koster, Extract Stamboeken Nederlandsch-IndiŽ 1,2,3 en 4 Officieren ('s-Gravenhage 1987-l988).
  • "Militaria in Nederlandsch Oost-IndiŽ", Gens Nostra (1973) 357-416.
  • Jan H. Kompagnie (eindred.), Soldaten Overzee. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Onderofficieren en Minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-IndiŽ (1815-1949) ('s-Gravenhage 1996)

Fase 4

De volgende archieven zijn niet toegankelijk voor het publiek. Wel kunt u het CBG schriftelijk verzoeken om een uittreksel. Laat dit voor u geen drempel zijn want deze bronnen bevatten veel belangrijke informatie voor genealogisch onderzoek.

 • Indische pensioenen 1898-1972. Het betreft hier pensioenen van zowel ambtenaren als militairen.
 • Oud Paspoortarchief 1950-1960.
 • Optieverklaringen 1950-1951.

Literatuur

 • C.W. Delforterie, Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1989).
 • Rob van Drie (red.), Jos van den Borne, Annemieke Kors, Mathilde Kors, Voorouders in Beeld, stamboom en familiegeschiedenis ('s-Gravenhage, Utrecht 1997) 123-125
 • W. Wijnaendts van Resandt, "In Nederland aanwezige gedrukte en handschriftelijke bronnen voor genealogisch en historisch onderzoek naar personen of families in IndonesiŽ", Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 3 ('s-Gravenhage 1949) 93-127.

Adressen Indische Verenigingen:

 • Indische Genealogische Vereniging
  Volendamlaan 1030
  2547 CS Den Haag
 • Indisch Familie Archief secr.
  Stadhouderslaan 2
  2517 HW  Den Haag

Een overzicht van de registers van de burgerlijke stand die bewaard zijn gebleven treft u aan in het tijdschrift Het Personeel Statuut (februari 1965).


[ Hoofdpagina | Informatie | Bestellen | Collecties | Discussie | Familiewapens | Studiezalen |
Onderzoek | Uitgeverij | Vrienden van het CBG | CBG-Catalogus| Lopend Onderzoek | Links ]

De inhoud van deze pagina © 1999, Centraal Bureau voor Genealogie
Prins Willem Alexanderhof 22, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, 070-3150500
Deze pagina's werden ontworpen door Arnold Zwennes en Klaas van Nus.

Laatst gewijzigd op: 27-10-98Last updated October 28, 2003
© 2000-2005 Peter van der Heijden. All rights reserved
comments
Legal
Site Map
Top